Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://albion-localisations.com.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Dane osobowe

Informujemy, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, będziemy przetwarzać dane osobowe w postaci adresu email, imienia, nazwiska, numeru telefonu i inne, które zostaną podane w czasie kontaktu z nami. Przetwarzanie danych przez Albion sp. z o.o. będzie dotyczyło jedynie korespondencji mailowej i rozmów telefonicznych. Dane nigdy nie zostaną przekazane żadnemu podmiotowi zewnętrznemu, bez wyraźniej zgody posiadacza danych.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Dane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie prowadzić sprawną komunikację związaną z działalnością firmy Albion Localisations.

Jakie masz prawa do swoich danych

Możesz zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Przetwarzanie danych dotyczyły jedynie korespondencji mailowej i rozmów telefonicznych. Dane tenie są przekazywane podmiotom zewnętrznym, bez wyraźniej zgody posiadacza danych.